Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

Situācijas, kad jāizsauc NMPD mediķi:

 • bezsamaņa,
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,
 • pazīmes, kas liecina par infarktu (pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula),
 • pazīmes, kas liecina par insultu (ir vienas puses pēkšņs vājums),
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija – saukt vai nesaukt NMP brigādi?

NMPD apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc, pasliktinoties veselības stāvoklim, vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem – darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt, kad nav iespējas konsultēties ar savu ģimenes ārstu, bet nepieciešams mediķu padoms veselībai steidzamās situācijās, un nav skaidrs, kā rīkoties, zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim, doties pie dežūrārsta vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktu mediķiem.

Kā rīkoties, kad dzīvībai briesmas nedraud, bet medicīniskā palīdzība nepieciešama?

Ja dzīvībai un veselībai nedraud briesmas, mediķu padomu un konsultāciju sniedz:

 • ģimenes ārsts vai viņu aizvietojoša ārstniecības persona ģimenes ārsta praksē
 • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis +371 66016001. Tur darba dienās no plkst. 17:00 līdz 8:00, brīvdienās un svētku dienās: visu diennakti kvalificēti mediķi, uzklausot pacienta sūdzības, ieteiks, kā rīkoties un kur saņemt palīdzību. Plašāka informācija.
 • dežūrārsti – sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • feldšerpunkti – sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • steidzamās medicīniskās palīdzības punkti – sniedz palīdzību, kas pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci.
 • slimnīcas uzņemšanas nodaļas.

Vai par NMP brigādes izsaukumu ir jāmaksā?

Ja pacienta dzīvība ir apdraudēta, par brigādes izsaukumu pacientam nebūs jāmaksā. Taču ir gadījumi, kad samaksu par brigādes izsaukšanu var piemērot. Ministru Kabineta noteikumi Nr.712 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosaka tos pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem – tajā skaitā samaksa tiek piemērota par mediķu brigādes izsaukšanu situācijās, kas nav uzskatāmas par neatliekamu.

Kādos gadījumos un cik par izsaukumu būs jāmaksā?

Maksu par izsaukumu var piemērot, ja, pieņemot zvanu, dispečers jau pa tālruni konstatē, ka situācija nav dzīvību apdraudoša un pacientam palīdzība būtu jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai pašam vēršoties tuvākajā ārstniecības iestādē. Parasti gan šādos gadījumos dispečers iesaka zvanītājam izmantot citas palīdzības saņemšanas iespējas. Ja zvanītājs tomēr vēlas izsaukt NMP brigādi, tad izsaukuma pieteikšanas brīdī pa telefonu viņš tiek informēts gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu – 71,62 eiro.

Tāpat par iespējamu samaksu zvanītājs var tikt informēts situācijās, kas ir neskaidras un brigāde tiek nosūtīta, lai klātienē izvērtētu pacienta stāvokli. Ja tomēr mediķi pēc pacienta apskates un stāvokļa izvērtēšanas lemj pacientu nogādāt slimnīcā, tādā gadījumā par izsaukumu jāmaksā nebūs.