Kontakti

preilubjc [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4251900393

Darbinieki

Aija Caune

Direktore - 4. stāvs
aija.caune [at] preili.lv

Anita Kolosova

Direktores vietniece - 4.stāvs
anita.kolosova [at] preili.lv

Svetlana Jaudzema

Lietvede - 4.stāvs
svetlana.jaudzema [at] preili.lv

Informācija vecākiem par vecāku līdzdalības maksājumiem (PDF)

  • Līdz mēneša 10. datumam audzēkņa vecāki  iesniegumā norādītajā e-pasta adresē saņems RĒĶINU par līdzdalības maksājumu interešu izglītības pulciņā.
  • Līdzdalības maksājumu jāveic bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izsniegto RĒĶINU, līdz rēķinā norādītajam datumam.
  • Rēķinus izraksta Preiļu novada Izglītības pārvaldes grāmatvedība.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) ir Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmas, vada un organizē metodisko, organizatorisko un informatīvo darbu interešu izglītības jomā Preiļu novadā. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra telpās atrodas Preiļu novada Kopienas resursu centrs

BJC ir galvenais koordinators un sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā interešu izglītības jomā un audzināšanas darba jomā bērniem un jauniešiem Preiļu novadā.


Mēs lepojamies, ka vairāk nekā 1400 audzēkņi vecumā no 3 līdz 20 gadiem ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas dažādos pulciņos un kolektīvos. Lepojamies ar audzēkņiem, kuri radoši pilnveido sevi nodarbībās, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! BJC bagātība – radoši, profesionāli, mērķtiecīgi pedagogi un sirsnīgi tehniskie darbinieki. Īpašā pievienotā vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Audzēkņu darbošanās programmās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Uzņemšana pulciņos tiek organizēta katra mācību gada sākumā. Mācību gada laikā iesaistīties pulciņā iespējams, ja ir brīvas vietas. Nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā.


Lai pieteiktos dalībai kādā konkrētā pulciņā, bērna vecākiem jāaizpilda iesniegums, kurš jānogādā BJC vai konkrētā pulciņa pedagogam.