PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā, Nr.13-03-LL12-L413204-000019   18 230,89 2013. gada 15. jūlijs – 2014. gada 30. septembris
Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim “Naktineica”, Nr.13-03-LL12-L413203-000001   6638,38 2013. gada 15. jūlijs – 2014. gada 30. septembris
Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Nr.13-03-LL12-L413202-000001   14 227,68 2013. gada 15. jūlijs – 2014. gada 30. jūnijs
Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos, Nr.13-03-LL12-L413201-000001   

 

  

10 484,99 2013. gada 15. jūlijs – 2014. gada 30. jūnijs

Projekti līdz 2014. gadam

Saunas pagasta vasaras estrādes rekonstrukcija, Nr. 12-03-LL12-L413201-000007 8677,78 2012. gada decembris–2013. gada novembris
Pelēču kultūras nams, kā ērts, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta, Nr. 12-03-LL12-L413202-000010 16 833,14 2012. gada 17. jūlijs–2013. gada 30. novembris
Saunas sabiedriskā centra izveide Saunas TN telpās, Nr.11-03-LL12-L413201-000012 14 015,44 2011. gada 9. decembris-2013. gada 31. augusts
Preiļu galdniecības izveide, Nr. 12-03-LL12-L413203-000007 8401,77 2012. gada 17. jūlijs–2013. gada 30. jūnijs
Mobilā pacēlāja iegāde Preiļu novada Sociālajam dienestam,  Nr. 12-03-LL12-L413101-000008 4475,51 2012. gada 21. decembris– 2013. gada 31. maijs
Preiļu Biznesa inkubatora telpu labiekārtošana un mikroklimata uzlabošana kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Preiļu novada uzņēmējiem, Nr.11-03-LL12-L413101-000003 3885,22 2011. gada 9. decembris–2012. gada 10. oktobris
Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas ”Celtnieku ielas” mikrorajonā, Nr.11-03-LL12-L413201-000004 8220,44 2011. gada 9. jūnijs–2012. gada 30. septembris
Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana, Nr.10-03-LL12-L413202-000005 5671,57 2010/2011
Pelēču kultūras nams kā estētiski un vizuāli pievilcīgs sabiedriskais centrs iedzīvotājiem, Nr.10-03-LL12-L413201-000011 2900,44 2010/2011
Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā, Nr.10-03-LL12-L413101-000001 7084,48 2010/2011