Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka ir saņemts ierosinājums par dzīvojamai mājai Mehanizatoru ielā 6B, Preiļos funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

Aicinām dzīvojamās mājas Mehanizatoru ielā 6B, Preiļos privatizēto dzīvokļu īpašniekus un zemes gabala īpašnieku 2 (divu) mēnešu laikā līdz 29.03.2024. izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Preiļi novada pašvaldības informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Sīkāka informācija

Aina Tumašova

Nodokļu (nodevu) administratore (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
aina.tumasova [at] preili.lv