Preiļu novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • Latvijas Pašvaldību savienība;
 • Latgales reģiona attīstības aģentūra;
 • Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācija;
 • Bāriņtiesu asociācija;
 • Preiļu rajona partnerība;
 • Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
 • Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO;
 • Sporta skolu direktoru padome;
 • Reģionālo attīstības centru apvienība;
 • Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”;
 • Preiļu lauksaimnieku apvienība;
 • Biedrība “Latvijas piļu un muižu asociācija”;
 • Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija.