Mobilā aplikācija
Mobilā aplikācija

Projekta “Mobilā aplikācija Preiļu novada jauniešiem” ietvaros tiek veidots Preiļu novada jauniešu līdzdalības instruments - mobilā aplikācija, kas palīdzēs nodot un saņemt informāciju starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.

Aplikāciju plānots izstrādāt ar No-Code rīkiem un izplatīt vietējā Preiļu novada jauniešu kopienā, paralēli aktualizējot līdzdalības un digitālās kompetences nozīmi.

Projekta mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties un mācīties līdzdarboties pilsoniskajā sabiedrībā, attīstot jauniešu digitālās kompetences un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kā arī veicināt viņu aktīvu līdzdalību Preiļu novada labklājīgas dzīves vides un jaunatnes politikas veidošanā.

Ar šī projekta palīdzību ir plānots sasniegt sekojošus rezultātus:

  • izveidot digitālu informācijas apmaiņas rīku - mobilo aplikāciju Preiļu novada jauniešiem (PAPL);
  • radīt platformu kvalitatīvai informācijas apmaiņai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem;
  • izveidot pieejamu Preiļu novada resursu bāzes platformu;
  • veikt ikgadējo aptauju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm, izmantojot PAPL.

Projekts Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000138155 “Mobilā aplikācija Preiļu novada jauniešiem” tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros laika periodā no 2023. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. augustam.

Kopējās projekta izmaksas ir 6500 EUR.