Saistošie noteikumi nosaka apmēru, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai pieņem lēmumu par paaugstinātas nodokļa likmes piemērošanu par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.