Skolēnu vasaras darbs ir nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, ar mērķi veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Pasākumu īsteno Nodarbinātības Valsts dienests sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību.
Papildu informācija pieejama ŠEIT.

Skolēnu vasaras nodarbinātības koordinators pašvaldībā

Ilona Indriksone

Vadītājas p.i.; Jaunatnes lietu speciāliste
ilona.indriksone [at] preili.lv