Preiļu novads ir bagāts ar ezeriem, kopā visa novada administratīvajā teritorijā ir 85 ezeri. Lielākie ezeri atrodas novada dienvidaustrumos:

No visiem novadā esošajiem ezeriem 7 ezeri ir publiskie ezeri, saskaņā ar Civillikuma I pielikumu, un 15 ezeriem zvejas tiesības pieder valstij, saskaņā ar Civillikuma II pielikumu.