Iedzīvotājus pieņem otrdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Iedzīvotājus pieņem trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Iedzīvotājus pieņem trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00