Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.04.2023.
  Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis Apzināt jauna novada situāciju jaunatnes darbā un izplānot un veikt aktivitātes, kas vērstas uz starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (digitālais darbs ar jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”  European Days of Local Solidarity in Preili 2020 …
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.08.2018.
  Preiļu novada dome ir noslēgusi 2016. gadā 3. oktobrī līgumu Nr. SKV-L-2016/815 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  “Spēles saliedē ģimeni, draugus un domubiedrus” (Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”) (Biedrība “Mēs – bibliotēkai”) Projekts paredz: iegādāties 3 lielformāta spēles un izgatavot pašiem 4 spēles,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Tūrisma informācijas centra projekts 2017. gads “Tev, Dieviņ, spēks, varīte, Tev gudrais padomiņš” – Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017. Īstenots no 01.07.2017.-15.12.2017. Projekta vispārīgais mērķis ir ar…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra (LIAA) Projekts paredz: 2016. gadā 3. oktobrī Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/815 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Tūrisma informācijas centra projekts 2016. gads “Maizīt-mana bagātība”- Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016. Īstenots 10.05.2016.-15.09.2016. Projekta vispārīgais mērķis – ar vietējo Preiļu un Riebiņu novada un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Tūrisma informācijas centra projekts 2015. gads “Māci manim arodiņu” – Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015. Īstenots 15.05.2015.-15.11.2015. Projekta vispārīgais mērķis – Preiļu un Riebiņu novadu seno amatu un…