Lai reģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, tās īpašniekam jāiesniedz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aizpildītu “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu”.

Apliecinājuma forma ir pieejama:

  1. drukātā veidā – SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” administrācijā, Liepu ielā 2, Preiļos,
  2. elektroniski – SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv.

Aizpildītu apliecinājuma formu var iesniegt:

  1. ievietojot to pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm),
  2. sūtot pa pastu uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301,
  3. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi: psaimnieks@preili.lv.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt, zvanot uz tālruni +371 22152891, tehnisku jautājumu gadījumā +371 25486682 (Andris Brics, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks) vai arī rakstot uz e-pasta adresi: psaimnieks@preili.lv.