Atkritumu apsaimniekošana

Informācija par uzņēmumiem, kas Preiļu novada teritorijā veic atkritumu apsaimniekošanu.
Skatīt vairāk

Derīgo izrakteņu atļaujas

Informācija par izsniegtajām derīgo izrakteņu atļaujām.
Skatīt vairāk

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā par klaiņojošajiem dzīvniekiem novada teritorijā.
Skatīt vairāk

Asenizatoru reģistrs

Informācija par pašvaldībā reģistrētajiem asenizatoriem, kas sniedz pakalpojumu Preiļu novada teritorijā.
Skatīt vairāk

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Informācija par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu pašvaldībā.
Skatīt vairāk

Kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai?

Kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai?
Skatīt vairāk