Statuss:
Noslēdzies
ESF logo
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz
Mācību satura izstrāde.
Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija.
Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana.
Diagnostikas instrumentu izstrāde.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.
Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā.
Informācijas un publicitātes nodrošināšana.
Finansējuma saņēmējs VISC. ESF, Valsts budžets 17.10.2016. – 16.10.2021.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm skatāma Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā.