Statuss:
Noslēdzies

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas Sociālā fonda projekta logo
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Finansējuma saņēmējs VIAA. Līgums tiks noslēgts.
Finansējums proporcionāli izglītojamo un projektā iesaistīto skolu skaitam
ESF, Valsts budžets 01.12.2016.–31.08.2021.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm skatāma Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā.