Statuss:
Noslēdzies
ESF un IKVD projektu logo
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz
Projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem. Finansējuma saņēmējs IKVD. Līgums noslēgts 2017.gada 30.augustā starp IKVD un Preiļu novada domi (Nr. P6-13/06).
Finansējums pēc plāna.
ESF, Valsts budžets 16.03.2017.-31.12.2022.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm skatāma Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā.