Statuss:
Noslēdzies
ESF logo
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz
Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u. c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t. sk. STEM jomā u. c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus. 61 455,19

57 270,00
35 000,00
(papildu)
ESF, Valsts budžets 01.01.2017. – 31.05.2021.
01.09.2021. – 31.05.2023.01.09.2022. -
31.05.2023.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm skatāma Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā.