Statuss:
Īstenošanā
noformejums-bez-nosaukuma-8_1.png
Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/099
Programma ESF, SAM 9.2.4.2
Kopējās izmaksas, EUR 116432,00
Projekta ieviešana 72 mēneši (1. un 2. kārta) - 2017-2023

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada īstenojusi projektu nr. 9.2.4.2/16/I/099 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā”. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar 2021. gada 1. jūliju projekta aktivitātes īsteno Preiļu novada pašvaldība Riebiņu, Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku, Silajāņu, Rušonas pagastu teritorijās. Projekta mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas un Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijas iedzīvotāji, bet jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts vismaz 1113 mērķa grupas dalībniekiem (1. kārtā), kā arī īstenoti 222 pasākumi (2. kārtā).

SAM 9.2.4.2 ietvaros tiek īstenoti pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības. Iedzīvotājiem pieejami cikliski pasākumu veidi fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, bezmaksas tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem par sabiedrības veselību ietekmējošām tēmām.

PROJEKTA FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas (EUR) ESF, 85%

Valsts budžeta līdzfinansējums, 15%

116432,00 98967,20 17464,80

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

72 mēneši (1. un 2. kārta) - 2017-2023