Riebiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome 11 cilvēku sastāvā

 • Viktorija Nečajeva – priekšsēdētāja,  tālr. +371 28336924,
 • Viktors Vjakse – vietnieks, tālr. +371 29147273,
 • Inga Meluškāne – sekretāre, tālr. +371 26416382,
 • Rolands Naglis – padomes loceklis,
 • Ilze Grēvele-Skaraine – padomes locekle,
 • Meinards Rudzāts – padomes loceklis,
 • Uldis Zalāns – padomes loceklis,
 • Mārīte Pokšāne – padomes locekle,
 • Sanita Upeniece – padomes locekle,
 • Kaspars Krusts – padomes loceklis,
 • Iļja Daņilovs – padomes loceklis.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: riebinupadome@gmail.com