Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

RIEBIŅU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Riebiņu pagasts
2023. gada 8. augustā plkst. 18.00 Riebiņu kultūras centrā

  1. Par ieplānotajiem darbiem Riebiņu pagastā (darba plāna sastādīšana).
  2. Par Riebiņu pagasta svētkiem 12. augustā.
  3. Par projekta pieteikumu Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projekta konkursā.
  4. Citi jautājumi.