Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

RIEBIŅU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Riebiņu pagasts
2023. gada 21. septembrī plkst. 19.00 Riebiņu Kultūras namā

  1. Riebiņu pagasta senioru vajadzību, problēmu apzināšana, tikšanās ar senioriem.
  2. Tikšanās ar Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas pārstāvi.
  3. Informācija par Viduslatgales pārnovadu fonda rīkoto pasākumu “Lūgšanu brokastis” Riebiņu Kultūras namā.
  4. Citi jautājumi.