Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

RIEBIŅU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Riebiņu pagasts
2023. gada 3. novembrī plkst. 18.00 Riebiņu Kultūras namā

  1. Par Preiļu novada Riebiņu pagasta budžeta 2024. gadam projektu (idejas).
  2. Par rudens velšu ziedojumu akciju Riebiņu pagasta vientuļajiem senioriem.
  3. Par velo celiņu Riebiņi-Preiļi.
  4. Par apgaismojumu Riebiņu ciemata ielās un citiem jautājumiem (uzaicinātā persona – Artūrs Meluškāns).
  5. Par idejām projekta pieteikuma sagatavošanai.
  6. Citi jautājumi.