Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome 15 cilvēku sastāvā

 • Aldis Adamovičs – priekšsēdētājs, tālr. +371 29424562,
 • Aldis Upenieks – vietnieks, tālr. +371 29167626,
 • Aija Pakere – sekretāre, tālr. +371 26010043,
 • Imants Babris – padomes loceklis,
 • Nora Šņepste – padomes locekle,
 • Artis Utināns – padomes loceklis,
 • Egils Stikāns – padomes loceklis,
 • Skaidrīte Žukova – padomes locekle,
 • Raivis Žihars – padomes loceklis,
 • Igors Kolosovs – padomes loceklis,
 • Diāna Pastare – padomes locekle,
 • Ināra Indrikova – padomes locekle,
 • Igors Pličs – padomes loceklis,
 • Oļegs Hļebņikovs – padomes loceklis,
 • Artjoms Soboļevs – padomes loceklis.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: preilu.padome@gmail.com