Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

PREIĻU PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 17. oktobrī plkst. 17.30 Preiļu novada domes aktu zālē

Darba kārtībā:

  1. Esošie un plānotie, nerealizētie attīstības un investīciju projekti Preiļu pilsētā, teritorijas plānojums.
  2. Medicīnas pakalpojumu pieejamība un to kvalitāte.
  3. Iedzīvotāju iesniegumu/priekšlikumu izskatīšana.
  4. Citi jautājumi.