Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

PREIĻU PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 21. novembrī plkst. 17.30 Preiļu novada domes aktu zālē

  1. Par Preiļu novada pašvaldības 2024. gada budžeta projektu.
  2. 2024. gada aktualitātes un realizējamie projekti.
  3. Dažādi jautājumi.