Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

PREIĻU PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi

2023. gada 4. augustā plkst. 17.00 Preiļu novada domes aktu zālē

  1. Padomes darba plāna sastādīšana 04.08.2023.-31.12.2023.
  2. Par projektu pieteikumiem Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursam.