Preiļu novada dome 2022. gada 29. decembra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 26., 31. §) “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un šobrīd turpinās darbs pie vienota Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka tiek atkārtoti pagarināts iesniegumu “Par funkcionālā zonējuma maiņu teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros” iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 1. decembrim.

Iesniegumi Preiļu novada pašvaldībā iesniedzami:

  • klātienē: Raiņa bulvārī 19, Preiļos;
  • nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv;
  • Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Aglonā (Somersētas ielā 34, Aglonā), Riebiņos (Saules ielā 8, Riebiņos);
  • tuvākajā pagasta pārvaldē.

Sīkāka informācija skatāma publikācijās:

  1. Atkārtots aicinājums iedzīvotājiem iepazīties ar teritorijas plānojumu savā dzīvesvietā un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus zemes lietošanas veidā

  2. Aicinājums iedzīvotājiem iepazīties ar teritorijas plānojumu savā dzīvesvietā un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus zemes lietošanas veidā

Aicinām izvērtēt un pēc nepieciešamības iesniegt iesniegumus Preiļu novada pašvaldībā!

Informāciju sagatavoja

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv