Preiļu novada pašvaldība atkārtoti aicina iedzīvotājus iepazīties ar teritorijas plānojumu¹ savā dzīvesvietā un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus zemes lietošanas veidā.

ESI SAIMNIEKS SAVĀ ZEMĒ, RĪKOJIES!

  1. Iepazīsties ar spēkā esošo teritorijas plānojumu noteikto zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar kaimiņu īpašumos atļauto izmantošanu.
  2. Līdz 2023. gada 1. oktobrim iesniedz iesniegumu ar priekšlikumiem un ieteikumiem Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos vai publiskajās teritorijās. Neaizmirsti pamatojot nepieciešamās izmaiņas!
  3. Seko līdzi teritorijas plānojuma izstrādes aktualitātēm un piedalies teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas procesā.

Iesniegumi Preiļu novada pašvaldībā iesniedzami:

  • klātienē: Raiņa bulvārī 19, Preiļos;
  • nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv;
  • Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Aglonā (Somersētas ielā 34, Aglonā), Riebiņos (Saules ielā 8, Riebiņos);
  • tuvākajā pagasta pārvaldē.

Šobrīd tiek izstrādāts Preiļu novada teritorijas plānojums, un iedzīvotājiem ir īstais brīdis iesaistīties savas teritorijas attīstības plānošanā, pirms dokumenta gala redakcijas izstrādes un apstiprināšanas.

Iepirkuma procedūras rezultātā Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrāde uzticēta SIA „Reģionālie projekti”, kas ir vadošais telpiskās plānošanas uzņēmums Latvijā. Plānotais dokumenta izstrādes ilgums – 18 mēneši.

Sīkāka informācija par teritorijas plānojuma izstrādes procesu un aktuālajiem jautājumi ar atbildēm skatāmi: 

Aicinām pēc nepieciešamības iesniegt iesniegumus un sekot līdzi teritorijas plānojuma izstrādes aktualitātēm!


¹ Šobrīd Preiļu novadā spēkā esoši teritorijas plānojumi skatāmi ŠEIT.

Informāciju sagatavoja

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv