Ikviens interesents jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā teritorijas plānojumā. Pirms iesnieguma iesniegšanas jāiepazīstas ar spēkā esošo teritorijas plānojumu noteikto zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar kaimiņu īpašumos atļauto izmantošanu.

Gadījumos, ja plānotā darbība neatbilst spēkā esošo teritorijas plānojumu noteiktajam zonējumam, un ir citi ieteikumi jaunā teritorijas plānojuma izstrādei, Preiļu novada pašvaldība aicina iesniegt iesniegumu izmantojot sagatavoto formu.

Iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, adresējot Preiļu novada pašvaldībai, var iesniegt līdz 2023. gada 1. oktobrim.

Aicinām izvēlēties sev ērtāko iesniegumu iesniegšanas veidu:

  • Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv;
  • Pa pastu, sūtot uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;
  • Iesniedzot Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Aglonā (Somersētas ielā 34, Aglonā), Riebiņos (Saules ielā 8, Riebiņos);
  • Iesniedzot tuvākajā pagasta pārvaldē.

Aicinām pēc nepieciešamības iesniegt iesniegumus un sekot līdzi Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes aktualitātēm!

Informāciju sagatavoja 

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv