Darbinieki

Iveta Piziča

Vadītāja - 224. kabinets
iveta.pizica [at] preili.lv

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv

Andrejs Anins

Vadītāja vietnieks (inženiertehniskos jautājumos) - 222. kabinets
andrejs.anins [at] preili.lv

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv

Antra Meluškāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
antra.meluskane [at] preili.lv

Vita Rivare

Projekta vadītāja
vita.rivare [at] preili.lv

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv

Imelda Vutnāne-Kojāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
imelda.vutnane [at] preili.lv

Artis Žukovs

Ceļu būvinženieris - 222. kabinets
artis.zukovs [at] preili.lv

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv

Imants Kokins

Inženierkomunikāciju tehniķis - 222. kabinets
imants.kokins [at] preili.lv

Nauris Lazda

Pārvaldnieks komunālo pakalpojumu jomā - 222. kabinets
nauris.lazda [at] preili.lv

Valdas Martinkus

Elektrotehniķis - 223. kabinets
valdas.martinkus [at] preili.lv

Gunārs Bruzguls

Energopārvaldnieks - 223. kabinets
gunars.bruzguls [at] preili.lv

Artjoms Soboļevs

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks - 222. kabinets
artjoms.sobolevs [at] preili.lv