Jaunatne Projektu aktualitātes
Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Paplašini robežas”

Preiļu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu “Paplašini robežas” īstenoja Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa. Šī konkursa mērķis ir veicināt novada jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā. Laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim ir realizēti pieci jauniešu iniciatīvu projekti. Kopējās jauniešu iniciatīvu projektu izmaksas ir 1210,36 EUR.

Īsi par īstenotajiem projektiem:

Projekta nosaukums: “Radām Aglonas BJBLPC “Strops” kreatīvu vidi sev un citiem”
Projekta iesniedzējs: Aglonas jauniešu iniciatīvas grupa “Nikolajs & Co”
Projekta mērķis: Jauniešiem iesaistoties brīvprātīgā darba aktivitātēs, atjaunot Aglonas BJBLPC “Strops” iekštelpu sienu krāsojumu, lai radītu sakārtotu un iedvesmojošu vidi bērniem un jauniešiem.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 15 jaunieši.
Projekta kopējais budžets: 250,00 EUR.
Projekta rezultāti un ieguvumi: Jauniešiem bija iespēja izstrādāt un realizēt vietēja mēroga projektu, iesaistīties projekta aktivitātēs un izmēģināt praktisku darbošanos. Ir gūta pieredze krāsu jaukšanā, sienu krāsošanā un sienu zīmējumu radīšanā sadarbībā ar mākslinieci. Ieguvēji ir ne tikai jaunieši, kuri realizēja projektu, bet arī citi bērni un jaunieši, kuri ikdienā apmeklē BJBLPC “Strops”. Gaišs un gaumīgs sienu dizains telpās priecē visus – gan darītājus, gan centra apmeklētājus.

Projekta nosaukums: “Ielecam jaunajā mācību gadā!”
Projekta iesniedzējs: Riebiņu jauniešu iniciatīvas grupa “Mēs Riebiņu vidusskolai”.
Projekta mērķis: Veicināt jēgpilnu laika pavadīšanu jauniešiem bez moderno tehnoloģiju izmantošanas, akcentējot spēļu nozīmi sadarbības un komunikācijas prasmju pilnveidei.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 40 jaunieši un 5 pieaugušie no Preiļu novada skolām.
Projekta kopējais budžets: 236,44 EUR.
Projekta rezultāti un ieguvumi: Jauniešiem bija iespēja iesaistīties projekta aktivitātēs, kuru rezultātā Riebiņu vidusskolas pagarinātās dienas grupas telpā uz grīdas tika uzlīmēta spēle “Klasītes”, kā arī tika noorganizēts spēļu vakars novada skolu skolēniem ar mērķi sadraudzēties, popularizēt ideju par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un pilnveidot komunikācijas prasmes vienaudžu vidū. Projekta rezultātā ir iegādāta lielformāta spēle “Cirks” un galda spēles “Scrabble” un “Codenames”. Tās ir pieejamas arī citiem Preiļu novada jauniešiem pēc pieprasījuma.

Projekta nosaukums: “Pieskaries mākslai”
Projekta iesniedzējs: Preiļu jauniešu iniciatīvas grupa “Zvaigznāji”.
Projekta mērķis: Veicināt cilvēku līdzdalību kultūras pasākumos un iepazīstināt cilvēkus ar gleznošanas niansēm.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 17 cilvēki (bērni, jaunieši, pieaugušie).
Projekta kopējais budžets: 250,19 EUR.
Projekta rezultāti un ieguvumi: Jauniešu iniciatīvas grupa īstenoja savu projekta ieceri un novadīja trīs gleznošanas meistarklases dažādām vecuma grupām. Dalībniekiem bija iespēja iejusties gleznotāja lomā, izpaust savas emocijas un izbaudīt krāsu burvību, kā arī paplašināt savu redzesloku un gūt jaunu pieredzi.

Projekta nosaukums: “Staro Līči”
Projekta iesniedzējs: Jauniešu iniciatīvas grupa “Sabiedriskā centra “Līči” jaunieši”
Projekta mērķis: Uzlabot materiāltehnisko bāzi un iegādāties disko gaismu aprīkojumu pasākumu organizēšanai.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 3 jaunieši, kuri realizēja projektu.
Projekta kopējais budžets: 224,00 EUR.
Projekta rezultāti un ieguvumi: Projekta realizēšanas laikā jauniešiem bija iespēja pašiem veidot savu vidi un uzlabot dažādu pasākumu kvalitāti, iegādājoties modernu disko apgaismojumu. Šis apgaismojums tiks izvietots Sabiedriskā centra “Līči” telpās un būs pieejams citiem Preiļu novada jauniešiem pēc pieprasījuma.

Projekta nosaukums: “Prāta spēles”
Projekta iesniedzējs: Jauniešu iniciatīvas grupa “Preiļu 1. pamatskolas SP “Kompass””
Projekta mērķis: Veicināt jauniešu līdzdalību, sadraudzību un saliedēšanos Preiļu novada skolēnu pašpārvalžu starpā, saturīgi pavadot laiku.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 40 skolēnu pašpārvalžu dalībnieki no 10 Preiļu novada skolām.
Projekta kopējais budžets: 249,73 EUR.
Projekta rezultāti un ieguvumi: Projekta realizēšanas laikā tika noorganizēta un novadīta izklaidējoša komandu erudīcijas spēle, kuras laikā skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem bija iespēja saturīgi pavadīt laiku, atbildot uz dažādiem jautājumiem, sadraudzēties ar citu skolu jauniešiem, gūt jaunu pieredzi, jaunas zināšanas un paplašināt savu spēju robežas. Jaunieši secināja, ka šāda veida prāta spēles ir jāorganizē regulāri arī pārējās Preiļu novada skolās.

Informāciju sagatavoja

Ilona Indriksone

Vadītājas p.i.; Jaunatnes lietu speciāliste
ilona.indriksone [at] preili.lv