Stabulnieku pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome deviņu cilvēku sastāvā

  • Ārija Pudule – priekšsēdētaja, tālr. +371 29454928,
  • Andris Erts – vietnieks, tālr. +371 26353202,
  • Skaidrīte Grigale – sekretāre, tālr. +371 26782991,
  • Astrīda Vutnāne – padomes locekle,
  • Jānis Litaunieks – padomes loceklis,
  • Edvīns Bonders – padomes loceklis,
  • Inta Broka – padomes locekle,
  • Valentīns Laizāns – padomes loceklis.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: arianda24@inbox.lv