Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

STABULNIEKU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Stabulnieku pagasts
2023. gada 13. novembrī plkst. 17.00 Stabulnieku Kultūras namā

  1. Stabulnieku pagasta budžeta 2024. gadam projekta apspriešana (ziņo pagasta pārvaldes vadītāja I. Jurkāne)
  2. Ideju apkopošana projektu pieteikuma sagatavošanai.
  3. Tikšanās ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieci I. Anspoku.
  4. Tikšanās ar Stabulnieku Kultūras nama vadītāju V. Balodi.
  5. Iedzīvotāju jautājumi un ziņojumi.