Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

STABULNIEKU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Stabulnieku pagasts
2023. gada 10. augustā plkst. 18.00 Stabulnieku kultūras namā

  1. Konsultatīvās padomes plāna sastādīšana 10.08.2023.-31.12.2023.
  2. Iedzīvotāju tikšanās ar Preiļu novada Pašvaldības policijas vecāko inspektoru O. Rinču un kārtībnieku J. Broku.
  3. Konsultatīvās padomes locekļu izvirzīšana uz pasākumu “Demokrātijas kafejnīca”.
  4. Iedzīvotāju ideju un viedokļu apkopošana.