Pašvaldībā Jaunatne

Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā, izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art) – tā saucas Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstītais projekts, kurā piedalīsies arī Preiļu novada pašvaldība. Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, dodot iespēju viņiem komunicēt, debatēt, attīstīt radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Programma “Eiropa pilsoņiem” darbojas jau vairākus gadus, dodot iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām – pašvaldībām, biedrībām u.c. No 2018.gada arī Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļas speciālisti meklēja starptautiskos kontaktus, gan izvietojot informāciju par Preiļu novadu partneru meklēšanas datu bāzē, gan komunicējot ar dažādu valstu pārstāvjiem un strādājot pie iespējamo projektu idejām.

SOLIDART projektā piedalās 8 valstis, un vadošais partneris ir Grosupljes pašvaldība Slovēnijā, bet pārējie partneri ir no Polijas, Bulgārijas, Grieķijas, Portugāles, Latvijas, Francijas un Spānijas. Projektā paredzēts iesaistīt Preiļu novada Jauniešu centru “ČETRI” gan informācijas izplatīšanai, gan arī konkrētās aktivitātēs. Projektu finansē Eiropas Savienība, un iespējams līdzfinansējums no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas.

3.martā notika partneru pirmā attālinātā tikšanās, kurā tika apspriesti veicamie uzdevumi, kas saistīti ar projekta formalitāšu kārtošanu un iespējamo aktivitāšu realizēšanas plānu, ko pagaidām apgrūtina COVID-19 radītie ierobežojumi.

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Solidart