Pašvaldībā Jaunatne

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art).

No 18. līdz 20. janvārim Preiļos viesojas projekta partneri no 7 valstīm – Slovēnijas, Spānijas, Polijas, Grieķijas, Portugāles, Francijas un Bulgārijas. Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Vizītes laikā partnervalstu pārstāvji tiekas ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku, Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas, kā arī Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas speciālistiem, lai iepazītos ar dažādu projektu labās prakses piemēriem, Preiļu novadu kopumā un dalītos arī savā pieredzē. Tāpat šo dienu laikā tiks apmeklēti populārākie novada tūrisma objekti, iepazīta mūsu tautas kultūra danču vakarā ar folkloras kopu “Rūtoj” un jauniešu deju kolektīvu “Dancari” u. c.

Informāciju sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa