Jaunatne Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldības pārstāvji no 26. līdz 28. februārim piedalījās projekta SOLIDART noslēguma pasākumā Bulgārijā. Jaunatnes lietu speciāliste Ilona Indriksone un BJBLPC “Strops” pārstāve Marta Račko piedalījās projekta “Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā, izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art)” noslēguma aktivitātēs, kur 8 partnervalstu (Latvija, Slovēnija, Spānija, Polija, Grieķija, Portugāle, Francija un Bulgārija) dalībnieki darba grupās izvērtēja projekta rezultātus un attīstīja praktiskas idejas, kā īstenot solidaritātes veicinošus pasākumus savās valstīs.

Darba sesijās projekta dalībnieki apkopoja informāciju par solidaritātes veidiem, izpētīja Eiropas Savienības mērķus un uzdevumus attiecībā uz solidaritāti veicinošu pasākumu īstenošanu, dalījās labās prakses piemēros, kā arī izveidoja praktisku pasākumu plānus, kuri var tikt pielietoti, lai sekmētu solidaritātes izpausmes katrā dalībvalstī.

Preiļu novada pašvaldībā 2023. gadā kā prioritātes ir noteikts saimnieciskums, kopienas un digitalizācija. Projektā gūtā pieredze ļaus tālāk meklēt piemērotākos risinājumus, kā solidaritātes principus ieviest ekonomikā, sabiedrības un kopienu jautājumos, kā arī digitālās vides attīstībā Preiļu novadā.

Pasākuma neformālajā daļā dalībnieki iesaistījās labdarības pasākumā, darinot rokassprādzes, kas tiks ziedotas, lai iegūtu līdzekļus retas slimības ārstēšanai. Noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīt Bulgārijas kultūru.

Informāciju sagatavojusi

Projekta SolidART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.