Preiļu novada pašvaldība sākusi īstenot Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. LVIII- 067 "Parki bez robežām - plašāk"/"Parks without borders-wider" jeb PWBwider. 

Projekta partneri ir Gulbenes, Preiļu un Augšdaugavas novadu pašvaldības. Projekta mērķi ir dabas objektu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana; paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros; ilgtspējīgu tūrisma produktu izstrāde, veicinot dabas tūrismu programmas teritorijā ar parku festivāliem un kopēja maršruta izveidi.

Projekta rezultātā tiks organizēti dažādi pasākumi četros Latvijas parkos, lai popularizētu parkus, tur jau izveidoto infrastruktūru, izglītotu apmeklētājus par apkārtējo vidi un tās ilgtspēju. Tiks izveidoti 4 parku reklāmas video, lai nodrošinātu mūsdienīgu parku popularizēšanu arī nākotnē.

Popularizējot Preiļu parku kā lielisku vietu atpūtai, vides aktivitātēm un sabiedrības izglītošanai, vasarā plānotas vairākas aktivitātes. Augustā pilsētas svētku ietvaros norisināsies parka festivāls. Pasākumā tiks nodrošināta koncertprogramma, parkā tiks izvietotas instalācijas "Sajūtu mežs", kā arī organizētas sporta sacensības ģimenēm ar bērniem. Pastiprinot iepriekšējā projekta rezultātus, festivāla apmeklētājiem tiks piedāvātas Zaļās klases izglītojošās aktivitātes. Savukārt rudens sākumā plānots Iedzīvotāju izaugsmes un sarunu forums, kurā viens no tematiem būs "Pievilcīga dzīves vide" - dabas un vides vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm, cilvēka un dabas mijiedarbība caur novada parkiem.

Papildu minētajiem pasākumiem projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas paliekošas vērtības. Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijā tiks uzstādītas informatīvās norādes zīmes, rasti risinājumi un papildinājumi tiltiņu izgaismošanai. Mazākos parka apmeklētājus pasākumos sveicinās divi jauni parka personāži lielo masku veidolā.

Projekta darba grupas pārstāve, Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Ilona Vilcāne saka:

"Parks pilsētā ir ārkārtīgi liela vērtība. Īpaši, ja tas sevī apvieno gan kultūras mantojumu, gan dabas vērtības. Vienlaikus tā ir vieta gan izglītojošām, gan atpūtas, gan kultūras norisēm. Tāpēc arī šajā projektā rīkojot dažādus pasākumus un izglītojošas aktivitātes, uzlabojot parka infrastruktūru, ieguvēji būs gan mūsu iedzīvotāji, kas parku izmanto ikdienā, gan arī ikviens parka viesis – tuvāks vai tālāks."

Projekta kopējais budžets ir 197 260,00 EUR, tai skaitā Programmas līdzfinansējums 177 534,00 EUR. Preiļu novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas – 67 710,00 EUR, tai skaitā programmas finansējums – 62 739,00 EUR un pašvaldības finansējums – 6910,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023.–15.11.2023.

Iedzīvotājus un visus Preiļu parka viesus aicinām sekot līdzi informācijai par konkrētām aktivitātēm un pasākumiem šīs vasaras garumā!

Projekts Nr. LVIII-067 "Parki bez robežām - plašāk" tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Līdzfinansē Eiropas Savienība

Informāciju sagatavoja 

Antra Meluškāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
antra.meluskane [at] preili.lv