Izglītībā

Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros 2020. gada JANVĀRA un FEBRUĀRA mēnešos

Datums Aktivitāte Klase Skola
13.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 1.daļa 9.a Preiļu 1.pamatskola
14.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 1.daļa 9.c Preiļu 1.pamatskola
16.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 1.daļa 9.b Preiļu 1.pamatskola
21.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 2.daļa 9.c Preiļu 1.pamatskola
22.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 2.daļa 9.a Preiļu 1.pamatskola
23.01.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu …” 2.daļa 9.b Preiļu 1.pamatskola
24.01.2020. Daugavpils teātra izrāde-mūzikls “DŽEINA EIRA” 8.,9.,12. Preiļu 2.vidusskola
06.02.2020. Muzejpedagoģiskā nodarbība “Viduslaiku pilsēta un pilsētnieki” Paula Stradiņa Medicīnas muzejā 8.d, 9.d JEPVĢ[1]
06.02.2020. Nodarbība “Žanis un citi ebreju glābēji nacistu okupācijas laikā” Žaņa Lipkes memoriālā-muzejā 8.d, 9.d JEPVĢ
10.02.2020. Viestura Kairiša spēlfilma “Pilsēta pie upes” 12.D, 12.v

 

10., 11.

JEPVĢ

 

Preiļu 1.pamatskola

Preiļu 2.vidusskola

Salas pamatskola

11.02.2020. Latvijas Leļļu teātra viesizrāde “Mazā raganiņa” Latgales Vēstniecībā GORS 1.-4. Preiļu 1.pamatskola
25.02.2020. Daugavpils teātra izrāde “ČIPOLINO” 2.b Preiļu 1.pamatskola
28.02.2020. Dailes teātra izrāde “PLANĒTA NR.85” 6.a, 7.b, 7.c Preiļu 1.pamatskola

Programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Informāciju apkopoja:

Aija Caune
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Preiļu novadā
+371 29221574,
aija.caune@preili.lv
[1] Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija