Kultūrā Izglītībā

Dzīvē viss ir savstarpēji saistīts – vēsture un šodiena, māksla un politika, indivīda izvēles un visu sabiedrību ietekmējoši notikumi. Par to visu ar vārdiem, krāsām, kustībām un skaņām stāsta kultūras norises. Jāprot tikai nolasīt un tad izdarīt savus secinājumus. Šīs prasmes apgūt aicina un palīdz kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, kas jau piekto mācību gadu tiek īstenota Latvijas izglītības iestādēs. Tā ienes kultūru katrā skolā un katrā ģimenē, kurā ir skolēni; tā palīdz mācīties un mācīt, rosina veidot jaunas kultūras norises un mazina sociālās atstumtības riskus, spēcina personīgajā pārdzīvojumā balstītu piederības izjūtu savai valstij.

2022./2023. mācību gada 1. semestrī Preiļu novada 1459 1.-12. klašu skolēniem no 10 izglītības iestādēm bija iespēja vismaz vienu reizi kopā ar klasi pieredzēt kādu no daudzveidīgajām un vērtīgajām kultūras norisēm programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros.

Semestra laikā skolēni pieredzēja kultūras norises lielākoties klātienē (53 norises), braucot arī uz tuvākām un tālākām Latvijas vietām, kā arī attālināti – digitāli (21 norise). Kopumā – lai nodrošinātu dalību 74 kultūras un mākslas norisēs tika izlietots programmas “Latvijas skolas soma” piešķirtais valsts finansējums 6733,92 euro apmērā.

Kādas kultūrizglītības programmas, lai bagātinātu mācību procesu, pedagogi ir izvēlējušies 1. semestrī var skatīt:

Visvairāk tika apmeklētas Latvijas muzeju piedāvātās muzejpedagoģiskās programmas – 33 norisēs kopā piedalījās 658 skolēni (54 klases):

 • Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošās nodarbības “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu…” (3 norises), “Ainava platleņķī” (2), “Amatam zelta pamats. Latviešu zemnieku dzīve un sadzīve” (6), “Stunda Latvijai” (4), “Linu pogaļa stāsta” (3)
 • Raiņa muzeja “Jasmuiža” muzejpedagoģiskā programma “Sveciniek, lej sveces!”,
 • Raiņa muzejs “Tadenava” izglītojoša programma “Raiņa jaunie un vecie vārdi”,
 • Turaidas muzejrezervātā izzināta orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts”,
 • Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja iepazīšana (2), Aglonas Kara muzeja ekspozīcijas apskate,
 • Aglonas Maizes muzeja muzejpedagoģiskā programma par maizi (2),
 • Varakļānu novada muzeja vides izpētes programma “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos” (4),
 • Lūznavas muižas kultūrvēsturiskā izziņas programma “Muižas sikspārņa Mūža misija”,
 • “Laimas” šokolādes muzeja apmeklējums,
 • Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā iepazīta Keramikas darbnīca.

Mūzikas jomā 18 pasākumus baudīja 724 skolēni (44 klases):

 • Muzikāla nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”, ko piedāvā etnomuzikoloģe, mūziķe Ilga Reizniece un māksliniece Iveta Mielava (2),
 • Koncertlekcija “Es mīlu tevi, Latvija”, Mārtiņš Ruskis (Kanters),
 • Vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Karavīru dzīvesziņa un dziedātās dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” (2),
 • Dziedātāja Mikus Abaroniņa koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei” (9),
 • Koncertlekcija “Ceļojums gadalaikos. Ziema”, ko piedāvā mūziķi Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis (4).

Teātra izrādes tika skatītas 6 reizes – 208 skolēni (13 klases):

 • Muzikāla cirka/specefektu/teātra izrāde “Zemūdens burbuļu izrāde”, iluzionists Pecolli,
 • aktiera Ērika Vilsona monoizrādes ”Dzejnieks un Laiks” un ”Nezāles”,
 • Valmieras drāmas teātra izrāde “Slinkums”,
 • apvienības “Perforācijas” izrāde “Plastmasas huligāni” (2).

Savukārt kinofilmas – 10 reizes – 234 skolēni (28 klases):

 • Jura Podnieka studijas spēlfilma “Jelgava 94”,
 • studija Lokomotīve veidotā spēlfilma “Ziemassvētki džungļos” (7),
 • Dokumentālā filma “Poruks. Apmaldīties savas dzīves epizodēs”,
 • Latviešu animācijas programma “Zelta ziema”.

Kā arī 7 reizes novada skolēni piedalījās citās izglītojošās programmās – 26 klases, 236 skolēni:

 • metālmākslinieka Aleksandra Nestjeruka Metāla mākslas galerijas apmeklējums, (3)
 • stāstnieces Līgas Reiteres izglītojošā nodarbība “Valodu bagātība” (3)
 • akrobāta un žongliera Valērija Komisarenko cirka meistarklase un “PantoCirks”,

Kultūras un mākslas norises rada prieku un nopietnas pārdomas, ļauj izzināt dažādas tēmas aizraujošā veidā un piedāvā paskatīties uz pasauli un sevi no cita skatu punkta. Emocionāli daudz trāpīgāk programmas ietekmi parāda publikācijas skolu sociālajos tīklos un skolu mājaslapās, jo tur atklājas skolēnu viedokļi un prieka vai pārdomu pilnās sejas izteiksmes fotogrāfijās. Lūk tikai dažas no skolēnu atsauksmju lielā biruma:

“Izrāde bija interesanta un intriģējoša. Apbrīnoju Ērika prasmi vienam uzstāties un ar Čaka dzejoļu palīdzību izteiksmīgi izteikties, aizraut publiku. Izrāde lika aizdomāties un apzināties, lai visu, kas mums ir apkārt mēs novērtējam un esam pateicīgi.”

“Nekad nebūtu domājusi, ka viens cilvēks ir spējīgs aizraut jauniešus tā, ka visi skolēni klausījās un nespēja atraut acis no runātāja. Aktieris, Ēriks Vilsons, mums, jauniešiem, pasniedza emociju pilnu vēstures stundu, kas iespiedīsies atmiņā, kā arī iedvesmos lasīt dzeju ne tikai Aleksandra Čaka, bet arī citu latviešu autoru. Es apbrīnoju, kā cilvēks spēj tik skaidri un emocijām bagāti izrunāt šīs skaistās, visnotaļ sarežģītās dzejas rindas tā, lai visi apkārt esošie saprastu ik vārdu un izjustu to, ko Čaks ir domājis un jutis tās rakstot. Paldies, ka sniedzāt šo iespēju, atkārtot savas valsts vēsturi un iedvesmoties no šīs izrādes, būt lepniem par mūsu latviešu strēlniekiem!”

“No izrādes katrā ziņā negaidīju neko tādu, ko redzēju un dzirdēju. Domāju, ka nebūs ļoti interesanti, jo literatūra mani īpaši nesaista. Tomēr jāatzīst, ka visu izrādi nevarēju novērst skatienu no mākslinieka, neskatoties uz to, ka viņš tikai stāvēja. Viņa spēja uzrunāt ar publiku mani pārsteidza, nerunājot par to, ka ievīta pa vidu tika arī dzeja. Man tiešām bija interesanti un man patika.”

24. novembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā projekta ‘’Latvijas Skolas soma’’ ietvaros viesojās aktieris Ēriks Vilsons

Vēlos teikt sirsnīgu paldies par vēl vienu rosīgu semestri, kurā kopīgi esam skolēniem radījuši iespēju pieredzēt daudzveidīgas un vērtīgas kultūras norises.  Valsts svētkos – 18. novembrī – programmas “Latvijas skolas soma” Preiļu novada skolu koordinatori, kas jau piekto gadu rūpējas par tās veiksmīgu īstenošanu skolās (rūpīgi plāno, nodrošina informācijas apriti, izpratni par programmas mērķi un gūtās pieredzes publicitāti, mudina pedagogus un skolēnus iepazīt kultūru kā izziņas avotu, kā emociju rosinātāju, kā iedvesmas avotu, palīdz saredzēt iespēju iziet ārpus mācību priekšmeta ietvara un paveikt vairāk) – Ilze Broka (Preiļu 1. pamatskola), Ingūna Patmalniece (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Žanna Ļebedeviča (Preiļu 2. vidusskola), Zita Pastare (Salas pamatskola), Ināra Ukina (Aglonas vidusskola), Helēna Ērgle (Vārkavas vidusskola), Gunita Strode (Galēnu pamatskola), Ineta Anspoka (Riebiņu vidusskola) un Silvija Šuksta (Rušonas pamatskola) saņēma Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska PATEICĪBAS un programmas “Latvijas skolas soma” komandas sarūpētās dāvanas. Paldies par sadarbību un atbalstu!

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Plašāka informācija par kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma” ir pieejama www.lnkc.gov.lv.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” koordinatore Preiļu novadā
Aija Caune