Statuss:
Īstenošanā
ES pārrobežu sadarbība baneris

Projekts “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību”/ “Museum 2020” (Promotion of historical and culture cross border heritage through museums innovations)

Projekta mērķis: ar pārrobežu sadarbības un inovāciju palīdzību uzlabot, modernizēt, popularizēt un vairot muzeju un to ekspozīciju pievilcību, izglītot muzeju darbiniekus un attīstīt to digitālās kompetences, tā rezultātā stiprinot muzeju lomu un piesaistot arvien lielāku tūristu un skolēnu interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas un Lietuvas  pierobežas teritorijā.

 Galvenās projekta aktivitātes:

  • Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde;
  • E-rokasgrāmatas izveide “Muzejs 2025”;
  • Projekta reklāmas video un muzeja mobilās aplikācijas izveide, interaktīvās spēles izstrāde;
  • Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem izveide “Dzīvā vēstures klase” Preiļu 1.pamatskolā;
  • Semināru organizēšana muzeju speciālistiem;
  • Starptautisku ielu muzeju festivālu organizēšana.

Atbalsta saņēmēji: Preiļu novada pašvaldība (vadošais partneris), Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs (LV), Panevežas novadpētniecības muzejs (LT).

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020.–30.06.2023. (37 mēneši)

Projekta budžets: 367 864.64 EUR, t. sk. Eiropas Savienības finansējums: 90 % jeb 331 078.17 EUR, 10 % veido projekta partneru līdzfinansējums.

Preiļu novada domes plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 132 516,19 EUR, t.sk. 119 264,57 EUR veido ES finansējums un 13 251,62 EUR pašvaldības un Latvijas valsts finansējums.

Šī publikācija tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Facebook lapa

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un
to finansē Eiropas Savienība