Projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeju inovāciju palīdzību” izveidots Preiļu zirgu staļļa papildinātās (augmentētās) realitātes modelis, kas pieejams mobilajā aplikācijā “Latvia Inside” Android un iOS viedtālruņos un apskatāms pie zirgu staļļa.

Preiļu zirgu stallis jau vairākas desmitgades ir drupu stāvoklī, tāpēc ar moderno tehnoloģiju palīdzību aicinām mobilajā aplikācijā “Latvia Inside” apskatīt, kā stallis varēja izskatīties pirms 100 gadiem. Staļļa modelis veidots, izmantojot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā esošās fotogrāfijas, drupu LIDAR skenēšanu un fotogrammetriju. Papildinātās realitātes elementu izveidoja Latvijas uzņēmums SIA “Ocean Group”, kas jau iepriekš ir veidojis papildinātās realitātes elementus, 360 panorāmas un virtuālās tūres arī citiem muzejiem un kultūrvēstures objektiem Latvijā.

Lai apskatītu staļļa modeli, nepieciešams lejupielādēt aplikāciju “Latvia Inside” (App Store un Google Play) un noskenēt pie staļļa piestiprināto papildinātās realitātes marķieri. Aplikācijā var arī noklausīties īsu audio stāstījumu par zirgu staļļa vēsturi un arhitektūru. Iespēja apskatīt stalli papildinātajā realitātē atkarīga no telefona modeļa – tas apskatāms uz iOS 11.0 un jaunākas versijas un uz Android 7.0 un jaunākas versijas. Iespējamas nelielas paplašinātās realitātes elementa nobīdes no objekta.

Par projektu “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020.

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu pierobežas teritorijā. Vadošais projekta partneris – Preiļu novada pašvaldība (LV), partneris no Lietuvas – Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Vairāk par projektu:

Informāciju sagatavoja

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs