Projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeju inovāciju palīdzību” pie lasītājiem ir nonākusi domnīcas “Creative Museum” sagatavota e-rokasgrāmata “Muzejs 2025”. Rokasgrāmatas autori ir muzeoloģe Ineta Zelča-Sīmansone un PhD muzeja studijās Raivis Sīmansons.

Izdevums ir veltīts muzeju mūsdienu izaicinājumiem un to attīstības perspektīvām, sadarbībai ar citām institūcijām, sniedzot priekšlikumus un redzējumu par veiksmīgu muzeju attīstību nākotnē, kas izmantojams arī muzeju ikdienas darbā. Rokasgrāmata ir pieejama elektroniski latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodās. Grafiskā dizaina autors – Edvards Percevs.

Jau vasarā, 5. un 6. augustā, Preiļos sadarbībā ar domnīcu “Creative Museum” notika divu dienu vasaras skola “Museum 2025” Preiļu novada un Panevēžas muzeju speciālistiem. Gan vasaras skolā, gan rokasgrāmatā aplūkotās tēmas ir savstarpēji saistītas un tās vieno mērķis paskatīties uz muzeju (jo īpaši reģionos esošo) attīstības perspektīvām un iespējām digitālo inovāciju perspektīvā, uzsverot, ka tehnoloģijas muzejos nav mākslas darbs ekspozīcijā, bet pakalpojuma nodrošinātājs un pamatnepieciešamība. Kā norāda grāmatas autori: “Īpaša uzmanība šajā rokasgrāmatā pievērsta labās prakses piemēriem – inovācijām –, atklājot vienlīdz metodoloģiju un pašas metodes, kā muzejiem reģionos turpināt uzsākto digitālo ceļojumu.”

Rokasgrāmata lejupielādējama PDF formātā:

Rokasgrāmata pieejama:

LV: www.issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_lv
ENG: www.issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_en
LT: www.issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_lt
RU: www.issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_ru

Par projektu “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu pierobežas teritorijā. Vadošais projekta partneris – Preiļu novada pašvaldība (LV), partneris no Lietuvas – Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Vairāk par projektu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne

Grafiskā dizaina autors – Edvards Percevs