Statuss:
Noslēdzies

Projekta mērķis

Apzināt jauna novada situāciju jaunatnes darbā un izplānot un veikt aktivitātes, kas vērstas uz starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (digitālais darbs ar jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un sociālā iekļaušana, speciālistu kapacitātes stirpināšana) jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

Sadarbības partneri

Vārkavas, Aglonas un Riebiņu pašvaldības

Projekts paredz

Projekta ietvaros Preiļu pašvaldība veidos starpnovadu sadarbību un aktivitātes ar Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadiem, kur tiks apzināta esošā situācija jaunatnes jomā – jauniešu vēlmes un vajadzība visā teritorijā, izveidota vienota digitālā platforma jauniešu informēšanai, apzinātas mobilā darba iespējas visā teritorijā, maksimāli nodrošinātas līdzvērtīgas jauniešu iespējas visā teritorijā, attīstot mobilo darbu. Apzināta situāciju novados, noteiktas jaunatnes jomas prioritātes un vērtības, un izveidots ilgtermiņa jaunatnes politika plāns. Uzlabota sadarbība starp jaunatnes darbā iesaistītajiem.

Projekta finansējums

Kopējais projekta finansējums – 4055,00 EUR

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 10 mēneši, 20.12.2020.–31.10.2021.

Projekta mērķa grupa

Darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti no Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem un visu iesaistīto novadu jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.