Statuss:
Īstenošanā
Logo

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra (LIAA)

Projekts paredz:

2016. gadā 3. oktobrī Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/815 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LIAA ir sniegusi finansiālu atbalstu pasākumiem “Starptautiskais seminārs “Latgales Dienas Īrijā 2016” sadarbībā ar latviešu biedrību Īrijā “LatWest” un Latvijas vēstniecību Īrijā, 8.-11. septembrim”, “Dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizētajā vizītē Moldāvā, 2016. gada 18.-23. oktobris”, “VARAM parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša valsts vizīte Moldovā Kišiņevā 2017. gada 2.-8. oktobrim”.

Atbalsts ir sniegts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.