Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības darba reglamentam, Attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus:

 • par novada teritorijas attīstības plānu, detālplānojumiem un apbūves kārtību;
 • par ietekmi uz vidi novērtējumu un vides aizsardzības jautājumiem;
 • par pašvaldības attīstības programmām un novada attīstības stratēģijām;
 • par novada administratīvās teritorijas dalījumu, tā robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu);
 • par pašvaldības kultūras pieminekļu uzturēšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • sabiedriskā transporta plānošanas jautājumiem;
 • ceļu/ielu satiksmes organizāciju un transporta kustības drošību;
 • uzņēmējdarbības vides attīstību;
 • pagastu pārvalžu darbības jautājumiem;
 • par Medību koordinācijas komisijas jautājumiem;
 • par ezeru apsaimniekošanas jautājumiem un rūpnieciskās zvejas tiesībām;
 • par komunālajiem pakalpojumiem (siltumapgāde, ūdenssaimniecība,sadzīves atkritumu apsaimniekošana, labiekārtošana, notekūdeņu attīrīšana, dzīvokļu saimniecība);
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • par būvniecības procesa jautājumiem;
 • par attīstības un plānošanas jautājumiem.

Darbinieki

Jāzepa Ivanāna portreta foto

Jāzeps Ivanāns

Priekšsēdētājs - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
jazeps.ivanans [at] preili.lv
Raimonda Rubina portreta foto

Raimonds Rubins

Domes deputāts - “Latvijas attīstībai”
raimonds.rubins [at] preili.lv