Veselība Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome, sākot ar 2017. gadu,  īstenojusi projektu nr. 9.2.4.2/16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kura ietvaros uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

2020. gada 18. augustā apstiprināti projekta grozījumi palielinot finansējumu par 79369,00 EUR. Līdz ar to 2020. gada rudenī Preiļu novada domē atsāksies veselības veicināšanas aktivitātes. Iedzīvotājiem atkal būs iespēja piedalīties bezmaksas izglītojošās fiziskās nodarbībās, sporta pasākumos, lekcijās par veselīgu uzturu, peldēšanas nodarbībās, veselības dienās Preiļu pilsētā un pagastos un citās projekta aktivitātēs. Projekta laikā plānotas 2 vasaras nometnes bērniem, kā arī topošo māmiņu un tēvu skolas nodarbības. Projekta ietvaros tiks  iegādāts arī inventārs nodarbību norisei.

Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās veselības saglabāšanu.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas 196284,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 166841,40 EUR un valsts budžeta finansējums 294442,60 EUR. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017.gada līdz 2023.gada augustam.

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta novada mājas lapā www.preili.lv.

Informāciju sagatavoja

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv