Kur atrodas Preiļu novads?

Preiļu novads atrodas Latvijas dienvidaustrumos.

Preiļi atrodas 210 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas.

Kas ir Preiļu novads?

Preiļu novads ir teritorija, kas sastāv no:

 • Preiļu pilsētas,
 • Aglonas pagasta,
 • Aizkalnes pagasta,
 • Preiļu pagasta,
 • Pelēču pagasta,
 • Saunas pagasta,
 • Riebiņu pagasta,
 • Sīļukalna pagasta,
 • Galēnu pagasta,
 • Stabulnieku pagasta,
 • Silajāņu pagasta,
 • Rušonas pagasta,
 • Vārkavas pagasta,
 • Upmalas pagasta,
 • Rožkalnu pagasta.

Kas ir Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldību veido dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Preiļu novada domi vada domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks.

Preiļu novada dome sastāv no 15 deputātiem.

Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas.

Kur atrodas Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldība atrodas Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301.

Kā sazināties ar Preiļu novada pašvaldību?

Jūs varat atnākt uz pašvaldības ēku Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Jūs varat atsūtīt vēstuli pa pastu, rakstot uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Jūs varat piezvanīt pa tālruni +371 65322766

Jūs varat uzrakstīt e-pastu, rakstot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv

Preiļu novada domes darba laiks:

 • Pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00
 • Otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Trešdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.