Attīstībā Pašvaldībā Preiļu novadā

Preiļu novada Būvvalde izvērtējusi būvniecības ieceri būvniecības lietas Nr. BIS-BL-710527-3333 lietas ietvaros "Biogāzes stacijas būvniecība" zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 76620070164 un 76620070168, būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem, kas atspoguļoti pārskatā Nr. BIS-BV-50-2023-4478, un, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. pantu un MK. noteikumu Nr. 671 "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" 17. punktu, lēma akceptēt būvniecības ieceri būvniecības lietas Nr. BIS-BL-710527-3333 lietas ietvaros "Biogāzes stacijas būvniecība" zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem Nr. 76620070164 un 76620070168 un izdot būvatļauju.

Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots 2023. gada 2. jūnijā Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē. Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres dokumentiem varēja iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā, sociālajā tīklā “Facebook”, Riebiņu pagasta pārvaldes ēkā Riebiņos, Saules iela 8, LV-5326, un Preiļu novada domes ēkā, klientu apkalpošanas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļi, LV-5301.

Ar publiskās apspriešanas rezultātiem interesenti var iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavoja