Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Biogāzes stacijas izbūve SIA "Agrofirma "Turība"" nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumiem 76620070168 un 76620070164, Šļomovka, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5301 (turpmāk – nekustamais īpašums)

Informācija:

Būvniecības ierosinātājs, zemes vienības īpašnieks: SIA "Agrofirma “Turība""

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Ceturtais stils", Cesvaines iela 30, Madona, Madonas novads, LV-4801

Publiskās apspriešanas laiks: 02. jūnijs – 30.jūnijs, 2023. gads

Būvniecības iecerē paredzēts: Plānotā biogāzes ražotnes izveide paredzēta pie SIA "Agrofirma "Turība"" esošās piena liellopu novietnes "Progress" lauksaimnieciskās darbības procesa modernizēšanai un atjaunojamo energoresursu efektīvai apsaimniekošanai – no piena liellopu kūtīm savāktos kūtsmēslus pārstrādāt biogāzē, tādējādi samazinot kūtsmēslu smaku izplatību un uzlabotu kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu.

Būvniecības ieceres materiāli apskatei un atsauksmju anketas pieejamas:

  • Riebiņu pagasta pārvaldes ēkā Riebiņos, Saules iela 8, LV-5326
  • Preiļu novada domes ēkā, klientu apkalpošanas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļi, LV-5301
  • Preiļu novada pašvaldības interneta mājaslapā – www.preili.lv

Atsauksmju anketu iesniegšanas termiņš – līdz 30.06.2023.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums: 27.06.2023. plkst. 16:00, Riebiņu kultūras nams, Saules iela 8, Riebiņi